Forside

Copyright © Nethe Jorck

- en meningsfuld proces

En god proces, der giver resultat.

akkrediteringsraadgiverne.dk bistår

 

 • kommuner
 • private hospitaler og klinikker
 • speciallæger og praktiserende læger
 • præhospital
 • fysioterapeuter
 • kiropraktorer

 

Akkreditering efter DDKM

IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) udvikler og driver

Den Danske Kvalitetsmodel.

IKAS hjemmeside kan du læse om DDKM for alle dele af sundhedsvæsenet.

 

Har I brug for en ekstra hånd til at komme godt igang eller få ekstra skub i processen?

 

akkrediteringsraadgiverne.dk

-et privat supplement til IKAS' rådgivning

 

 

Samarbejdspartner til

 

 • kommuner
 • plejecentre
 • hjemmepleje
 • hjemmesygepleje
 • fysioterapeuter
 • speciallæger
 • privatklinikker

 

 

Den Mobile Kvalitetsafdeling

- leverer ydelser inden for sundheds- og serviceloven

- styrker fremdrift i processerne, leverer beslutningsgrundlag og resultater

- giver kvalitet i tilsyn til en forsvarlig pris.

 • Lærende kvalitetsbesøg, uanmeldte og anmeldte tilsyn samt forbesøg efter STPS målepunkter
 • Second opinion samt assistance til tværsektorielle forløb, komplekse borgerforløb samt klagesager
 • Kvalitetsmål med meningsfulde indikatorer tilpasset jeres organisation
 • Tilfredshedsundersøgselser via interview, fokusgruppeinterview, spørgeskema m.m.

 

Tilsyn

Tilsyn udføres blandt andet ifølge § 151 i Lov om social service om de kommunale opgaver efter §§ 83, 83a og 86samt §§103 og 104.

 

En lærende proces støtter forbedringer

Tilsyn udføres altid dialogbaseret med mulighed for afklaring, indsigt, forståelse og gensidig læring.

 

Styr på kvaliteten

Kommuner har mange tilsyn og mange data om kvalitet. Det er værdifuld viden, som giver mulighed for kvalitetsforbedringer.

 

Vi tilbyder opfølgning på det enkelte tilsyn såvel som et enkelt kvalitetssystem, der understøtter hverdagens praksis.

 

 

Kvalitet i tilsyn til en forsvarlig pris.

Kontakt os for et uforpligtende møde.

Hvad mener borgerne?

 

Er borgerne tilfredse

 • med ydelsen?
 • med samarbejdsformen?
 • med mulighederne?

 

Få brugbare rapporter på grundlag af professionelt udførte interviews.

Er I klar til besøg fra

Styrelsen for Patientsikkerhed?

Friske øjne ude fra

Friske øjne kan give nye vinkler på hverdagen, inspiration og synergi. Vi tilbyder lærende besøg, der giver mening og tidstro data.

 

Kvalitetsbesøg udføres med udgangspunkt i målepunkter 2017.

 

Meningsfuldt og lærende

Et kvalitetsbesøg udføres altid dialogbaseret med sigte på reflektion og gensidig læring.

 

Besøget giver viden om styrker og udfordringer. Besøget afsluttes med sparring om plan for forbedringer og prioritering af tiltag.

Nethe Britt Jorck

nethe@jorck.net

tlf: +45 2869 8898

akkrediteringsraadgiverne.dk

Egebjergvej 232a

4500 Nykøbing Sjælland

Denmark